Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger

Enslige mindreårige flyktninger er barn og unge som har flyktet fra krig og uroligheter og som søker beskyttelse i Norge uten å ha følge av foreldre eller andre som har foreldreansvaret for dem. Noen er på flukt helt alene, noen sammen med søsken og noen er på flukt med andre voksne som ikke er foreldrene deres.

Man blir fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger på lik linje med andre vanlige kommunale fosterhjem. Man mottar godtgjøring og veiledning fra kommunen, godkjennes etter samme regelverk, og vurderes ut fra de samme krav.

Samtidig stilles det noen ekstra krav til å møte de behovene disse barna har. Blant annet må man være åpen for å sette seg inn i barnets kultur, religion og tradisjoner.

Man må kunne ivareta et barn som kan være i krise samtidig som man har begrenset informasjon om barnets fortid og familieforhold.

En annen viktig oppgave for fosterforeldre til enslige mindreårige flyktninger er å hjelpe barnet til å integrere seg i det norske samfunnet.

Fosterforeldre som tar imot enslige mindreårige flyktninger får også ofte tilbud om tilpasset opplæring og oppfølging. Det konkrete tilbudet varierer litt avhengig av hvilken kommune du bor i, men gruppeveiledning for andre som er fosterforeldre for enslige mindreårige flyktninger er et vanlig tiltak.

I tillegg tilbyr fosterhjemstjenesten i Bufetat videreopplæring for familier med minoritetsbarn. Denne kursmodulen tar spesielt for seg minoritetsspørsmål og kulturforståelse.

Til deg som allerede er anbefalt som fosterforeldre eller har vært fosterhjem tidligere

Dersom du/dere særlig er interessert i å være fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger er det fint at du melder fra om dette til den fosterhjemtjenesten som du har kontakt med. Det er verdifullt for oss å ha god oversikt over aktuelle fosterhjem for denne gruppen med barn.

Kontakt oss

Skriv inn postnummeret ditt for å finne din nærmeste fosterhjemstjeneste

Oversikt over fosterhjemstjenestene
Dame som ser mot kamera