Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Personvernerklæring for rekruttering av fosterhjem

Behandling av personopplysninger

Når du tar kontakt med fosterhjemstjenesten behandler vi personopplysninger som vi trenger for å følge opp din henvendelse, tilby mer informasjon og følge opp avtalene du gjør med oss. Dette kan inkludere avtale om informasjon per e-post, informasjonsmøte, nyhetsmail og samtaler per telefon eller stedlig hos oss.

Behandlingsgrunnlaget for behandlingen av personopplysninger er utøvelse av offentlig myndighet, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e jf. fosterhjemsforskriften. Formålet er i første omgang å gi deg uforpliktende informasjon som du trenger for å vurdere om det å bli fosterhjem er noe for deg og din familie. Om du/dere velger å bli vurdert som fosterhjem og skal delta på opplæring vil formålet i tillegg være å kartlegge om du/dere har de særskilte forutsetningene som er nødvendig for å bli fosterhjem.

Statistikk, rapporter og brukerundersøkelser

Dine personopplysninger danner grunnlag for rapporter og statistikker som benyttes av Bufdir og Bufetat for å forbedre våre tjenester innen fosterhjemsrekruttering. Som en del av forbedringsarbeidet gjennomfører Bufdir minimum annethvert år en frivillig anonym brukerundersøkelse rettet mot familier som har kontakt med fosterhjemstjenesten. Formålet er å forbedre informasjon, oppfølging og service fra fosterhjemstjenesten og forbedre rekrutteringskampanjene innen fosterhjemsrekruttering

Statistikk og rapporter er forenelig med det opprinnelige formålet, jf. personvernforordningen artikkel 5 nr. 1 bokstav b og behandlingsgrunnlaget er artikkel 6 nr. 1 bokstav e jf. fosterhjemsforskriften også for disse behandlingene.

Lagring av personopplysningene

Personopplysningene lagres så lenge du mottar informasjon fra oss, og anonymiseres og lagres deretter som historisk statistikk i 10 år.

Om du/dere velger å bli vurdert som fosterhjem og skal delta på opplæring vil bli lagret til evig tid jf. arkivlova.

Ansvar for personopplysningene

Behandlingsansvarlig

Direktøren i Barne- ungdoms og familiedirektoratet er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger i direktoratet og Barne-, ungdoms og familieetaten (Bufetat). Dersom du bor i Oslo kommune, vil de ha ansvar for oppfølging av deg og din familie og ha behandlingsansvar for personopplysningene. Opplysninger overføres direkte fra fosterhjem.no (kontaktskjema/ påmelding til informasjonsmøter) til Oslo kommune.

Behandlingsansvar innebærer blant annet å sørge for at personopplysninger brukes og behandles i henhold til regelverket.

Databehandleravtaler

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet inngår databehandleravtaler med alle virksomheter som behandler personopplysninger på våre vegne. De kan ikke behandle personopplysningene på andre måter enn det som er avtalt med oss, og har samme taushetsplikt som ansatte i Bufdir og Bufetat.

Siden kontakt med Oslo kommune formidles gjennom fosterhjem.no har Bufdir en rolle som databehandler. Opplysningene som overføres til Oslo kommune slettes umiddelbart fra Bufdir sine systemer etter overføring har skjedd.

Dine rettigheter

Personvernforordningen gir deg bestemte rettigheter slik at du kan ivareta ditt personvern. Som behandlingsansvarlig skal Bufdir og Bufetat eller Oslo kommune behandle dine personopplysninger i tråd med personvernforordningen og personopplysningsloven.

  • Rett til innsyn:Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
  • Rett til endring:Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
  • Rett til sletting:Du kan be oss slette opplysninger om deg selv. Det er viktig å merke seg at det finnes visse unntak fra retten til sletting. Dersom du går inn i en prosess for å bli vurdert som fosterhjem er Bufetat pålagt å lagre dine personopplysninger selv om du ber om sletting.
  • Rett til dataportabilitet:Du kan be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Kontakt oss

Dersom du har noen spørsmål om denne erklæringen eller vil utøve dine rettigheter etter personvernlovgivningen kan du ta kontakt med oss:

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.

Fant du det du lette etter?